Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 77 SBT địa 6 - Phần 2A

  Giải câu 1 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 - Phần 2A, Độ muối của nước biển ở khu vực xích đạo so với độ muối nước biển ở khu vực chí tuyến nơi nào cao hơn? Vì sao?

 • pic

  Câu 2 trang 78 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 78 sách bài tập Địa lí 6, Vì sao ở Biển Chết người không biết bơi vẫn có thể nằm trên mặt nước đọc báo mà không bị chìm?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 78 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 78 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3

Gửi bài Gửi bài