Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 75 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 75 sách bài tập Địa lí 6, Độ muối trung bình của nước biển và đại dương trên thế giới là 35%0, hãy cho biết:

 • pic

  Câu 2 trang 75 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 75 sách bài tập Địa lí 6, Hãy cho biết nguyên nhân chủ yếu sinh ra từng hiện tượng: sóng, dòng biển, thủy triều, sóng thần

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 76 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 76 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3, hãy nhận xét:

Gửi bài Gửi bài