Giải câu 3 trang 76 SBT địa 6

Giải câu 3 trang 76 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3, hãy nhận xét:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3, hãy nhận xét:

a) Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều cường".

b) Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều kém".

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức sự vận động của nước biển và đại dương - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều cường": Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời thẳng hàng với nhau (tức là những ngày trăng tròn và không trăng).

b) Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều kém": Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất xếp vuông góc với nhau (tức là những ngày trăng khuyết).

 

Loigiaihay.com

  • Giải câu 2 trang 75 SBT địa 6

    Giải câu 2 trang 75 sách bài tập Địa lí 6, Hãy cho biết nguyên nhân chủ yếu sinh ra từng hiện tượng: sóng, dòng biển, thủy triều, sóng thần

  • Giải câu 1 trang 75 SBT địa 6

    Giải câu 1 trang 75 sách bài tập Địa lí 6, Độ muối trung bình của nước biển và đại dương trên thế giới là 35%0, hãy cho biết:

Quảng cáo
close