Quảng cáo
 • Câu 1 trang 27 SBT địa 6 (bài 8)

  Giải câu 1 bài 8 trang 27 SBT địa 6, Dựa vào hình 23 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết: - Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng nào. Quỹ đạo chuyển động có hình dạng như thế nào? - Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất có còn tự quay không. Hướng chuyển động và độ nghiêng của trục Trái Đất trong khi chuyển động.

  Xem chi tiết
 • Câu 1 trang 28 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 28 SBT địa 6, Hãy đánh dấu x vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng. Sở dĩ Trái Đất lúc chúc nửa cầu Bắc về phía Mặt Trời, lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời là do trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất a) luôn giữ độ nghiêng cố định nhưng hướng nghiêng thay đổi. b) luôn giữ hướng nghiêng cố định nhưng độ nghiêng thay đổi. c) luôn giữ độ nghiêng và hướng nghiêng cố định. d) chuyển động tịnh tiến với hướng nghiêng không cố định.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Câu 2 trang 28 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 28 SBT địa 6, Dựa vào hình 23 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết: - Ngày, tháng nào nửa cầu Bắc chúc nhiều nhất về phía Mặt Trời; vào ngày đó thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được ở nửa cầu Bắc so với nửa cầu Nam như thế nào? - Ngày, tháng nào nửa cầu Nam ngả nhiều nhất về phía Mặt Trời; vào ngày đó ở nửa cầu Nam có thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được so với nửa cầu Bắc như thế nào?

  Xem chi tiết
 • Câu 1 trang 29 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 29 SBT địa 6, Tại sao ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam luôn luôn có hai mùa trái ngược nhau?

  Xem chi tiết
 • Câu 2 trang 29 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 29 SBT địa 6, Quan sát bảng thống kê trên, hãy: - Điền vào phần mở ngoặc đơn (....) của hình 8 các chữ: âm dương lịch và dương lịch. - Điền các chữ: lập hạ, lập thu, lập đông, lập xuân; xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí vào những chỗ trống (...) trong hình 8.

  Xem chi tiết
 • Câu 2 trang 29 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 29 SBT địa 6, Đánh dấu x vào ô trống thể hiện ý em cho là sai. Ngày 22 tháng 6 nửa cầu Bắc chúc về phía Mặt Trời nên nửa cầu này có a) ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm. b) góc chiếu sáng lớn nhất trong năm. c) lượng nhiệt nhận được nhiều nhất trong năm. d) góc chiếu sáng như nhau ở các vĩ độ.

  Xem chi tiết
 • Câu 1 trang 30 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 30 SBT địa 6, a) Sở dĩ Trái Đất có lúc chúc nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời vì “trục” Trái Đất có độ nghiêng cố định, nhưng hướng nghiêng luôn thay đổi. b) Vào hai ngày 21 tháng 3 và 23 tháng 9 mọi địa điểm trên Trái Đất đều nhận được thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt như nhau.

  Xem chi tiết