Quảng cáo
 • Câu 1 trang 9 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 9 SBT địa 6, Hãy cho biết: - Các hành tinh có tự phát ra ánh sáng không. - Ngôi sao lớn tự phát ra ánh sáng được gọi là gì. - Theo đúng nghĩa khoa học, một số hành tinh được gọi là sao có đúng không. Vì sao?

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 9 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 9 SBT địa 6, Hãy nhận xét và giải thích bảng thống kê sau:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Câu 3 trang 9 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 9 SBT địa 6, Hãy cho biết đường kinh tuyến khác đường vĩ tuyến như thế nào?

  Xem chi tiết