Quảng cáo
 • Câu 1 trang 44 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 44 SBT địa 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai. Tác động của nội lực a) sinh ra đồi núi, các lớp đá uốn nếp. b) sinh ra động đất và núi lửa. c) sinh ra các đồng bằng châu thổ. d) làm cho mặt đất nâng lên hạ xuống.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 44 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 44 SBT địa 6, Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai. a) Núi lửa tắt là núi lửa gần đây đã ngừng phun. Đúng Sai b) Núi lửa hoạt động là núi lửa mới tắt gần đây Đúng Sai

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo