Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 80 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 80 sách bài tập Địa lí 6, Quan sát hình 26-1, kết hợp với kiến thức được học, hãy cho biết:

 • pic

  Câu 2 trang 81 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 81 sách bài tập Địa lí 6, Quan sát hình 26-2, hãy cho biết:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài