Quảng cáo
 • Câu 1 trang 37 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 37 SBT địa 6, Quan sát hình 27 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết: - Địa mảng nào tách xa địa mảng Âu-Á ở phía Tây. - Về phía Nam, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng nào. - Về phía Đông, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng nào.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 37 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 37 SBT địa 6, Dựa vào trạng thái cấu tạo bên trong của Trái Đất và sự vận động tự quay của Trái Đất. Hãy giải thích vì sao Trái Đất hình khối cầu lại có 2 đầu hơi dẹt (bán kính ở Xích đạo 6378 km, ở cực là 6358 km, hay chu vi ở Xích đạo là 40075 km, ở cực là 40008 km).

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo