Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 61 SBT địa 6 - Bài 19

  Giải câu 1 trang 61 sách bài tập Địa lí 6 - Bài 19, Dựa vào hình 50 SGK Địa lí 6, hãy cho biết:

 • pic

  Câu 2 trang 62 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 62 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào hình 50 và 51 trong SGK Địa lí 6, hãy:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 62 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 62 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào các số liệu đã cho về khí áp ở các hình 19-1a và 19-1b, hãy điền vào hình vẽ những mũi tên chỉ các hướng gió

Gửi bài Gửi bài