Quảng cáo
 • Câu 1 trang 46 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 46 SBT địa 6, Dựa vào hình 35 trong SGK Địa lí 6,hãy so sánh đặc điểm hình dạng núi trẻ, núi già theo bảng sau:

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 46 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 46 SBT địa 6, Hãy nêu các cách phân loại núi sau: - Phân loại theo độ cao: - Phân loại theo thời gian hình thành:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo