Giải câu 1 mục A trang 46 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 46 SBT địa 6, Dựa vào hình 35 trong SGK Địa lí 6,hãy so sánh đặc điểm hình dạng núi trẻ, núi già theo bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 35 trong SGK Địa lí 6, hãy so sánh đặc điểm hình dạng núi trẻ, núi già theo bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức núi già và núi trẻ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài