Giải câu 1 mục A trang 46 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 46 SBT địa 6, Dựa vào hình 35 trong SGK Địa lí 6,hãy so sánh đặc điểm hình dạng núi trẻ, núi già theo bảng sau:

Đề bài

Dựa vào hình 35 trong SGK Địa lí 6, hãy so sánh đặc điểm hình dạng núi trẻ, núi già theo bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức núi già và núi trẻ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

 • Giải câu 3 trang 46 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 46 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 46 SBT địa 6, Hãy nêu các cách phân loại núi sau: - Phân loại theo độ cao: - Phân loại theo thời gian hình thành:

 • Giải câu 1 mục B trang 46 SBT địa 6

  Giải câu 1 mục B trang 46 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 46 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Độ cao của các ngọn núi được ghi trên bản đồ là độ cao tương đối. Đúng Sai

 • Giải câu 2 mục B trang 46 SBT địa 6

  Giải câu 2 mục B trang 46 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 46 SBT địa 6, Đánh dấu X vào ô thể hiện ý em cho là đúng nhất. Độ cao tuyệt đối là độ cao được đo a) từ mực nước biển đến nơi cần đo. b) từ mực nước biển thấp nhất đến đỉnh đồi, núi. c) từ mực nước biển cao nhất tới đỉnh đồi, núi. d) từ mực nước biển trung bình đến nơi cần đo.

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải