Quảng cáo
 • Câu 1 trang 32 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 32 SBT địa 6, Đánh dấu x vào ô trống thể hiện ý em cho là sai. Do “trục” Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng trong khi chuyển động quanh Mặt Trời nên đã sinh ra hiện tượng a) độ dài ngày đêm bằng nhau vào các ngày 21 – 3 và 23 – 9. b) càng gần cực sự chênh lệch ngày đêm càng rõ rệt. c) ngày đêm chênh lệch lớn nhất vào các ngày 22 – 12 và 22 – 6. d) mỗi chí tuyến có hai lần Mặt Trời chiếu thẳng góc.

  Xem chi tiết
 • Câu 2 trang 32 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 32 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Từ 66o33’ trở về hai cực là khu vực có ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ. Đúng Sai

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo