Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 17 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 17 SBT địa 6, Điền tiếp các hướng vào các ô để trống của hình 4-3

 • pic

  Câu 2 trang 18 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 18 SBT địa 6, Hình 4-4 dưới đây tượng trưng cho một tấm bản đồ, hãy điền tên các hướng vào đầu các mũi tên

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 18 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 18 SBT địa 6, Điền các hướng vào đầu các mũi tên của hình 4-5:

Gửi bài Gửi bài