Quảng cáo
  • pic

    Câu 1 trang 50 SBT địa 6

    Giải câu 1 trang 50 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Phần đất liền trên các bản đồ tự nhiên có in màu xanh lá mạ hoặc màu vàng nhằm thể hiện bình nguyên hoặc đồng bằng. Đúng Sai

Gửi bài Gửi bài