Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 64 SBT địa 6 - Bài 20

  Giải câu 1 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 - Bài 20, Hãy cho biết khả năng chứa hơi nước của không khí sẽ thay đổi như thế nào khi:

 • pic

  Câu 1 trang 65 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 65 sách bài tập Địa lí 6, Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 2 trang 65 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 65 sách bài tập Địa lí 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

 • pic

  Câu 2 trang 65 SBT địa 6 - Phần 1A

  Giải câu 2 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 - Phần 1A, Hãy cho biết cách tính lượng mưa của.

 • pic

  Câu 1 trang 66 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 66 sách bài tập Địa lí 6, Hãy cho biết vì sao sau khi bỏ nước đá vào trong cốc đựng nước, sau ta thấy có những giọt nước bám bên ngoài thành cốc.

 • pic

  Câu 2 trang 66 SBT địa 6

  Giải câu 2.a trang 66 sách bài tập Địa lí 6, Quan sát hình 54 trang 63 của SGK, hãy cho biết giữa 2 khu vực xích đạo và khu vực chí tuyến, khu vực nào mưa ít, khu vực nào mưa nhiều.

 • pic

  Câu 3 trang 66 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 66 sách bài tập Địa lí 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng. Quan sát hình 54 trong SGK Địa lí 6, ta thấy:

 • pic

  Câu 1 trang 66 SBT địa 6 - Phần B

  Giải câu 1 trang 66 sách bài tập Địa lí 6 - Phần B, Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

Gửi bài Gửi bài