Giải câu 1 trang 54 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 54 sách bài tập Địa lí 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Nước giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mỏ ngoại sinh.

A. Đúng                                B. Sai

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các mỏ nội sinh và ngoại sinh - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Nước giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mỏ ngoại sinh - Đúng.

Chọn: Đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close