Giải câu 2 trang 35 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 35 SBT địa 6, Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai. a) Sở dĩ vào hai ngày 21 – 3 và 23 – 9 ở mọi nơi trên Trái Đất đều có ngày và đêm dài bằng nhau là do “trục” Trái Đất hoàn toàn nằm trong mặt phẳng phân cách sáng tối của Trái Đất. b) Nếu trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất không nghiêng như hiện nay mà vuông góc với mặt quỹ đạo thì sẽ có hệ quả là mọi địa điểm trong năm chỉ có một mùa.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a) Sở dĩ vào hai ngày 21 – 3 và 23 – 9 ở mọi nơi trên Trái Đất đều có ngày và đêm dài bằng nhau là do “trục” Trái Đất hoàn toàn nằm trong mặt phẳng phân cách sáng tối của Trái Đất.

Đúng

Sai

b) Nếu trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất không nghiêng như hiện nay mà vuông góc với mặt quỹ đạo thì sẽ có hệ quả là mọi địa điểm trong năm chỉ có một mùa.

Đúng

Sai

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức hiện tượng ngày, đêm - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Đúng

b) Đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close