Giải câu 3 trang 31 SBT địa 6

Giải câu 3 trang 31 SBT địa 6, Dựa vào hình 23, trang 25 SGK, hãy tính số ngày đêm từ 21 – 3 đến 23 – 9; từ 23 – 9 đến 21 – 3.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 23, trang 25 SGK, hãy tính số ngày đêm từ 21 – 3 đến 23 – 9; từ 23 – 9 đến 21 – 3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức hiện tượng ngày, đêm - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Từ 21/3 đến 23/9 có 186 ngày – đêm.

- Từ 23/9 đến 21/3 có 179 ngày – đêm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài