Giải câu 1 trang 31 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 31 SBT địa 6, Dựa vào hình 23 và 24 trong SGK, hãy cho biết: - Độ dài giữa ngày và đêm chênh lệch nhau như thế nào nếu càng xa Xích đạo. - Những ngày nào trên Trái Đất mọi nơi đều có độ dài ngày đêm bằng nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 23 và 24 trong SGK, hãy cho biết:

- Độ dài giữa ngày và đêm chênh lệch nhau như thế nào nếu càng xa Xích đạo.

- Những ngày nào trên Trái Đất mọi nơi đều có độ dài ngày đêm bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức hiện tượng ngày, đêm - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Càng xa Xích đạo, độ dài ngày và đêm chênh lệch nhau càng lớn.

- Ngày 21/3 và 23/9 trên Trái Đất mọi nơi đều có độ dài ngày đêm bằng nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài