Yêu cầu trong bài thuyết trình về nghệ thuật kể chuyện trong một tác phẩm truyện

Giới thiệu những thông tin cơ bản về tác phẩm truyện được chọn để thuyết trình

Quảng cáo

YÊU CẦU TRONG BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN TRONG MỘT TÁC PHẨM TRUYỆN

Quảng cáo
decumar

- Giới thiệu những thông tin cơ bản về tác phẩm truyện được chọn để thuyết trình

- Nêu được các khía cạnh trong nghệ thuật kể chuyện của tác phẩm truyện

- Trình bày được những phát hiện cá nhân về giá trị của tác phẩm, thu hút sự quan tâm của người nghe về tác phẩm được chọn để thuyết trình

- Thể hiện được sự tôn trọng những cách cảm nhận, đánh giá đa dạng về một tác phẩm truyện


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close