Chuẩn bị nói bài thuyết trình về nghệ thuật kể chuyện trong một tác phẩm truyện

Đề tài của bài nói có thể được khai thác từ đề tài của bài viết ở trên

Quảng cáo

CHUẨN BỊ NÓI BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN TRONG MỘT TÁC PHẨM TRUYỆN

Quảng cáo
decumar

1. Lựa chọn đề tài

- Đề tài của bài nói có thể được khai thác từ đề tài của bài viết ở trên

2. Tìm ý và sắp xếp ý

- Từ hệ thống luận điểm ở bài viết, lựa chọn những ý quan trọng nhất, thể hiện rõ quan điểm và phát hiện của bản thân cần được trình bày trong bài nói


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close