Một số hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường

Tạo ra những kết hợp từ trái logic nhằm “lạ hóa” đối tượng được nói tới

Quảng cáo

MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG PHÁ VỠ QUY TẮC NGÔN NGỮ THÔNG THƯỜNG

Quảng cáo
decumar

- Tạo ra những kết hợp từ trái logic nhằm “lạ hóa” đối tượng được nói tới

Ví dụ:

+ Ta muốn thâu trong một cái hôn chiều

(Xuân Diệu, Vội vàng)

+ Thêm yêu Hà Nội đầy cả em

(Tế Hanh, Hà Nội vắng em)

- Sử dụng hình thức đảo ngữ để nhấn mạnh một đặc điểm nào đó của đối tượng miêu tả, thể hiện. 

Ví dụ:

+ Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc

(Hồ Xuân Hương, Đèo Ba Dội)

+ Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái

(Nguyễn Khuyến, Thu vịnh)

- Cung cấp nét nghĩa mới cho từ ngữ nhằm đưa đến phát hiện bất nhờ về đối tượng được đề cập. 

Ví dụ:

+ Vừa thoáng tiếng còi tàu

Lòng đã Nam đã Bắc

(Xuân Quỳnh, Sân ga chiều em đi)

+ Cột đèn rớm điện

Là chiếu Bích Câu

(Lê Đạt, Chiếu Bích Câu)

- Bổ xung chức năng mới cho dấu câu (khi trình bày văn bản trên giấy)

Ví dụ:

+ Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ,

Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya

(Xuân Diệu, Buồn trăng)

+ Non xanh ngây cả buổi chiều,

- Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia

(Huy Cận, Thu rừng)


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close