Chuẩn bị nói trong bài giới thiệu về một tác phẩm văn học

Gồm Lựa chọn đề tài, Tìm ý và sắp xếp ý

Quảng cáo

CHUẨN BỊ NÓI TRONG BÀI GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC

Quảng cáo
decumar

1. Lựa chọn đề tài

- Đề tài bài nói có thể được khai thác từ kết quả của bài viết, cũng có thể là một đề tài mới

- Bài nói giới thiệu về một tác phẩm được lựa chọn theo quan điểm, sở thích cá nhân, song bạn nên lựa chọn tác phẩm văn học có giá trị

2. Tìm ý và sắp xếp ý

- Nếu chọn giới thiệu tác phẩm trong bài thuyết minh ở phần viết, cần dựa vào các yêu cầu của bài nói để tổ chức lại cho phù hợp

- Nếu chọn đề tài mới, có thể tham khảo một số câu hỏi gợi ý để hình thành dàn ý cho bài nói


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close