Yêu cầu khi thảo luận về một vấn đề trong đời sống (hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)

Gồm 4 yêu cầu

Quảng cáo

YÊU CẦU KHI THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG (HÌNH THÀNH LỐI SỐNG TÍCH CỰC TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI)

Quảng cáo
decumar

- Chọn được vấn đề thảo luận có ý nghĩa, gần gũi với trải nghiệm của tuổi trẻ học đường

- Nêu được các khía cạnh cụ thể của vấn đề và những cách tiếp cận khác nhau đối với vấn đề

- Thể hiện được quan điểm rõ ràng về vấn đề với lí lẽ thuyết phục và bằng chứng phù hợp, sinh động trong từng ý kiến phát biểu

- Có được thái độ tôn trọng lẫn nhau trong thảo luận


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close