Chuẩn bị nói bài giới thiệu một kịch bản văn học hoặc một bộ phim theo lựa chọn cá nhân

Xác định đề tài, mục đích nói, đối tượng người nghe, không gian và thời gian nói

Quảng cáo

CHUẨN BỊ NÓI BÀI GIỚI THIỆU MỘT KỊCH BẢN VĂN HỌC HOẶC MỘT BỘ PHIM THEO LỰA CHỌN CÁ NHÂN

Quảng cáo
decumar

Xác định đề tài, mục đích nói, đối tượng người nghe, không gian và thời gian nói

- Đề tài: Giới thiệu về một kịch bản hoặc một bộ phim theo lựa chọn cá nhân

Khi xác định đề tài, có thể giới thiệu tác phẩm kịch/ bộ phim đã được bạn chuẩn bị trong phần Viết hoặc chọn một tác phẩm kịch/bộ phim khác (nếu muốn)

- Mục đích nói: Giúp người nghe nắm bắt một số thông tin chính về tác phẩm để họ có thể cập nhật thông tin, chủ động tìm hiểu, thưởng thức,…

- Đối tượng người nghe: Ngoài bạn bè, thầy, cô giáo, bạn còn muốn trình bày bài nói với ai?

- Không gian và thời gian nói: Không gian trình bày ở đâu? Bạn sẽ nói trong bao lâu?


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close