Trao đổi, đánh giá trong bài giới thiệu về một tác phẩm văn học

Người nói: - Giải thích thêm về những điều người nghe còn chưa rõ hoặc chưa đồng tình Người nghe: - Chia sẻ về những nội dung mà bạn tâm đắc trong bài nói (thông tin thú vị về tác giả, tác phẩm; cách nhìn mới mẻ, độc đáo của người nói;…)

Quảng cáo

TRAO ĐỔI, ĐÁNH GIÁ TRONG BÀI GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC

Quảng cáo
decumar

Người nói

Người nghe

- Giải thích thêm về những điều người nghe còn chưa rõ hoặc chưa đồng tình

- Thể hiện thái độ tiếp thu đối với những góp ý hữu ích và xác đáng về tác phẩm được giới thiệu; bổ xung thông tin; chuẩn bị lí lẽ để phản biện những ý kiến, quan điểm của người nghe mà người nói chưa nhất trí

- Thể hiện tinh thần tôn trọng, cầu thị khi trao đổi với người nghe, đặc biệt về các ý kiến phản biện

- Tự đánh giá phần trình bày bài nói và nêu những kinh nghiệm bổ ích rút ra được qua trao đổi

- Chia sẻ về những nội dung mà bạn tâm đắc trong bài nói (thông tin thú vị về tác giả, tác phẩm; cách nhìn mới mẻ, độc đáo của người nói;…)

- Trao đổi với người nói về những vấn đề của rõ hoặc chưa đồng tình

- Có thể bổ xung thông tin về tác phẩm được giới thiệu hoặc đưa ra ý kiến, quan điểm đánh giá riêng để giúp người nói có cái nhìn toàn diện hơn về tác phẩm được giới thiệu

- Nêu nhận xét về nội dung và cách trình bày bài nói

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close