Định hướng khi thực hành bài giới thiệu một tác phẩm kịch

Gồm Khái niệm và Chú ý

Quảng cáo

ĐỊNH HƯỚNG KHI VIẾT BÀI GIỚI THIỆU MỘT TÁC PHẨM KỊCH

Quảng cáo
decumar

1. Khái niệm

- Giới thiệu một tác phẩm kịch (kịch bản văn học) là trình bày trước người nghe sự độc đáo về nội dung và nghệ thuật (cốt truyện, xung đột kịch, lời thoại, khả năng thanh lọc,…) của tác phẩm kịch; những thành công khi công diễn trên sân khấu. Bên cạnh đó, người giới thiệu cũng bộc lộ thái độ, sự đánh giá, những trải nghiệm của cá nhân về vở kịch

2. Chú ý

Để giới thiệu một tác phẩm kịch theo lựa chọn cá nhân, cần lưu ý:

- Lựa chọn được tác phẩm kịch có giá trị độc đáo về nội dung và nghệ thuật; đó cũng là vở kịch mà người nói có những trải nghiệm riêng, đem lại cho người đọc những xúc cảm, ấn tượng mạnh mẽ

- Chuẩn bị các tư liệu, tranh, ảnh, thiết bị âm thanh hỗ trợ để tạo không khí, cảm xúc cho sự tiếp nhận của người nghe

- Xác định thời lượng và người nghe bài giới thiệu để có cách trình bày phù hợp

- Tìm ý và lập dàn ý cho bài nói


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close