Yêu cầu khi thảo luận, tranh luận về một vấn đề trong đời sống

Gồm 4 yêu cầu

Quảng cáo

YÊU CẦU KHI THẢO LUẬN, TRANH LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG

Quảng cáo
decumar

- Xác định được vấn đề cần thảo luận, tranh luận

- Đưa ra được ý kiến, quan điểm của cá nhân khi tham gia thảo luận, tranh luận về vấn đề

- Biết thảo luận, tranh luật với các ý kiến, quan điểm khác để bảo vệ ý kiến, quan điểm của mình

- Tôn trọng người đối thoại, có tinh thần cầu thị, lắng nghe; biết chấp nhận những ý kiến, quan điểm hợp lí, xác đáng


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close