Thực hành nói bài giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật (tiếp theo)

Gồm 3 phần: Mở đầu, Triển khai và Kết luận

Quảng cáo

THỰC HÀNH NÓI BÀI GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT (TIẾP THEO)

Quảng cáo
decumar

- Mở đầu: Nêu tên tác phẩm và loại hình nghệ thuật của tác phẩm được giới thiệu; nói rõ các điều kiện đưa đến sự lựa chọn giới thiệu tác phẩm

- Triển khai: Trình bày các thông tin chung về tác phẩm (tác giả, thời điểm và hoàn cảnh sáng tác, dư luận,…); phân tích một số nét đặc sắc của tác phẩm theo cảm nhận và quan điểm cá nhân

- Kết luận: Đánh giá tổng quát về giá trị của tác phẩm và nêu hướng tiếp cận phù hợp đối với tác phẩm


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close