Đánh giá, rút kinh nghiệm khi tranh biện về một vấn đề trong đời sống

Có thể dựa vào các nội dung chính được gợi ý ở bảng sau để trao đổi, đánh giá về chất lượng của cuộc tranh biện và rút ra những kinh nghiệm cần thiết

Quảng cáo

ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM KHI TRANH BIỆN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG

Quảng cáo
decumar

Có thể dựa vào các nội dung chính được gợi ý ở bảng sau để trao đổi, đánh giá về chất lượng của cuộc tranh biện và rút ra những kinh nghiệm cần thiết:

STT

Nội dung đánh giá

Kết quả

 

Đạt

Chưa đạt

1

Khẳng định rõ ràng quan điểm tán thành hay phản đối

 

 

2

Trình bày được các luận điểm chính; nêu được lí lẽ, bằng chứng để bảo vệ quan điểm của mình

 

 

3

Có khả năng phối hợp nhóm để duy trì tiến trình tranh biện và phát triển ý tưởng

 

 

4

Có khả năng xử lí tình huống, ứng phó với các ý kiến phản biện của phía đối lập

 

 

5

Lắng nghe người khác với thái độ tôn trọng

 

 

6

Sử dụng ngôn ngữ chính xác, rõ ràng; thay đổi ngữ liệu, sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách linh hoạt, phù hợp

 

 

7

Tuân thủ thời gian quy định đối với từng lượt phát biểu

 

 

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close