Trình bày bài giới thiệu một truyện thơ hoặc một bài hát theo lựa chọn cá nhân

Gồm 4 yêu cầu

Quảng cáo

TRÌNH BÀY BÀI GIỚI THIỆU MỘT TRUYỆN THƠ HOẶC MỘT BÀI HÁT THEO LỰA CHỌN CÁ NHÂN

Quảng cáo
decumar

Khi trình bày bài nói, ghi nhớ một số yêu cầu cơ bản sau:

- Nói từ tốn, tự tin với âm lượng đủ nghe

- Tương tác với người nghe

- Sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách chừng mực để giúp cho bài nói thêm sinh động

- Sử dụng các phương tiện hỗ trợ để giới thiệu được tác phẩm nghệ thuật một cách trực quan sinh động


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close