Yêu cầu trong bài giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật

Có 4 yêu cầu khi giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật

Quảng cáo

YÊU CẦU TRONG BÀI GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT

Quảng cáo
decumar

- Cung cấp được thông tin chung về tác phẩm nghệ thuật một cách sáng rõ, chính xác (tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời điểm sáng tác, đánh giá của công chúng và các nhà chuyên môn,…)

- Nêu được lý do chọn giới thiệu tác phẩm

- Trình bày được cảm nhận, quan điểm cá nhân của người nói về giá trị tác phẩm với các lý lẽ và bằng chứng thuyết phục; chủ động đặt câu hỏi để người nghe cùng tương tác và đối thoại

- Thể hiện sự tôn trọng những cách cảm nhận, đánh giá đa dạng đối với một tác phẩm nghệ thuật


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close