Thực hành viết bài thuyết minh tổng hợp

Gồm: Chuẩn bị, Tìm ý và lập dàn ý, Viết, Kiểm tra và chỉnh sửa

Quảng cáo

THỰC HÀNH VIẾT BÀI THUYẾT MINH TỔNG HỢP

Quảng cáo
decumar

1. Chuẩn bị

- Tìm hiểu đề văn để biết các thông tin chính trước khi viết

- Xem lại phần Kiến thức ngữ văn và phần Đọc hiểu các văn bản thông tin tổng hợp

- Đọc kĩ các nội dung nêu ở mục 1. Định hướng

- Tìm các tư liệu liên quan đến đề tài đã xác định (các bài viết, tranh, ảnh và thông tin,…)

2. Tìm ý và lập dàn ý

- Tìm ý cho bài viết bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi

- Lập dàn ý cho bài viết bằng cách lựa chọn, sắp xếp các ý theo bố cục ba phần:

+ Mở bài: Nêu khái quát vấn đề

+ Thân bài: Triển khai vấn đề

+ Kết bài: Khẳng định lại vấn đề

3. Viết

Dựa vào dàn ý để viết bài thuyết minh. Trong khi viết chú ý kết hợp các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận; kênh chữ, kênh hình,…

4. Kiểm tra và chỉnh sửa

- Đọc lại bài văn đã viết, đối chiếu với các yêu cầu đã nêu ở mỗi bước (chuẩn bị, tìm ý và lập dàn ý) để:

+ Kiểm tra về nội dung và hình thức của bài viết

+ Nhận biết các lỗi còn mắc phải và cách chỉnh sửa

+ Tự đánh giá kết quả viết

- Việc kiểm tra, chỉnh sửa cần chú ý những điều sau đây:

Phương diện kiểm tra, đánh giá

Câu hỏi kiểm tra

Nội dung

- Mở bài: Có giới thiệu được khái quát nội dung bài viết không? (Ở bài này là bàn về một lối sống tích cực qua một câu cách ngôn)

- Thân bài:

+ Đã nêu được các nội dung cụ thể làm rõ cho nội dung khái quát đã nêu ở mở bài chưa (Ở bài này là giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận câu cách ngôn)

+ Bài viết đã đủ ý chưa? Các ý có phù hợp với vấn đề nghị luận và luận điểm không?

+ Nội dung cụ thể: Lí lẽ và bằng chứng có sinh động, đặc sắc, giàu sức thuyết phục không?

+ Có phát biểu được những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân sâu sắc không?

- Kết bài: Đã tổng hợp và gợi mở được vấn đề cần bàn luận trong bài chưa? (Ở bài này là ý nghĩa của lối sống tích cực)

Hình thức

- Bài viết có đủ ba phần và nội dung (độ dài) các phần có cân đối không?

- Đã kết hợp được các phương thức biểu đạt và các thao tác nghị luận trong khi viết hay chưa?

- Bài viết còn mắc những lỗi nào (dùng từ, đặt câu, chính tả,…)?

Tự đánh giá

- Mức độ đáp ứng yêu cầu mà bài viết  đã đạt được?

- Em thấy hứng thú hoặc khó khăn nhất khi thực hiện phần nào trong tiến trình thực hành viết?

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close