Khái niệm và chú ý khi viết văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện

Nghị luận về một tác phẩm truyện là phân tích, đánh giá về các yếu tố nội dung, hình thức của truyện bằng những ý kiến, lý lẽ và dẫn chứng cụ thể

Quảng cáo

KHÁI NIỆM VÀ CHÚ Ý KHI VIẾT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM TRUYỆN

Quảng cáo
decumar

1. Khái niệm

- Nghị luận về một tác phẩm truyện là phân tích, đánh giá về các yếu tố nội dung, hình thức của truyện bằng những ý kiến, lý lẽ và dẫn chứng cụ thể

- Yêu cầu nghị luận về một tác phẩm truyện có thể là phân tích, đánh giá toàn bộ tác phẩm nhưng cũng có thể chỉ tập trung phân tích một số yếu tố nội dung hoặc hình thức của truyện

2. Chú ý 

- Xác định rõ yêu cầu nghị luận mà đề bài đã nêu

- Đọc lại văn bản truyện được nêu ra trong đề bài, tìm đọc các tài liệu liên quan đến tác giả, tác phẩm

- Suy nghĩ và thực hiện theo các bước viết bài nghị luận văn học


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close