Khái niệm và yêu cầu bài viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội

Khái niệm: Là ghi lại những kết quả đã nghiên cứu được về một đề tài thuộc lĩnh vực tự nhiên hoặc xã hội mà người viết quan tâm Gồm 4 yêu cầu

Quảng cáo

KHÁI NIỆM VÀ YÊU CẦU BÀI VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VỀ MỘT VẤN ĐỀ TỰ NHIÊN, XÃ HỘI

Quảng cáo
decumar

1. Khái niệm

Là ghi lại những kết quả đã nghiên cứu được về một đề tài thuộc lĩnh vực tự nhiên (vật lí, hóa học, sinh học,...) hoặc xã hội (văn học, lịch sử, chính trị, văn hóa,...) mà người viết quan tâm

2. Yêu cầu

- Nêu được đề tài nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu được đặt ra trong báo cáo

- Trình bày được kết quả nghiên cứu thông qua hệ thống các luận điểm sáng rõ, thông tin xác thực

- Biết thực hiện các thao tác cơ bản của việc nghiên cứu, khai thác được các nguồn tham khảo đáng tin cậy

- Biết sử dụng các trích dẫn, cước chú, tài liệu tham khảo và các phương tiện hỗ trợ phù hợp, thể hiện sự minh bạch trong việc kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close