Thực hành nói bài trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một vấn đề xã hội

Bám sát dàn ý đã chuẩn bị để thực hiện bài nói một cách tự tin. Chủ động tăng cường tương tác với người nghe, đảm bảo đúng thời gian quy định

Quảng cáo

THỰC HÀNH NÓI BÀI TRÌNH BÀY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, BÌNH LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Quảng cáo
decumar

Bám sát dàn ý đã chuẩn bị để thực hiện bài nói một cách tự tin. Chủ động tăng cường tương tác với người nghe, đảm bảo đúng thời gian quy định

- Mở đầu: Nêu vấn đề xã hội cần đánh giá, bình luận

- Triển khai

+ Phân tích, diễn giải để làm rõ bản chất vấn đề

+ Nêu rõ ràng, cụ thể ý kiến đánh giá của bản thân về vấn đề (có lí lẽ và bằng chứng cụ thể)

+ Đối thoại với những ý kiến khác biệt để củng cố quan điểm của mình về vấn đề

- Kết luận: Nêu ý nghĩa của việc đánh giá, bình luận về vấn đề

Lưu ý: Điều chỉnh giọng nói phù hợp, kết hợp giữa lời nói và các phương tiện phi ngôn ngữ; sử dụng PowerPoint (nếu có) và các phương tiện kĩ thuật hỗ trợ khác


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close