Yêu cầu khi tranh biện về một vấn đề trong đời sống

Gồm 4 yêu cầu

Quảng cáo

YÊU CẦU KHI TRANH BIỆN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG

Quảng cáo
decumar

- Nêu được rõ ràng quan điểm (tán thành hay phản đối) về vấn đề tranh biện

- Đưa ra được các lý lẽ, bằng chứng thuyết phục để khẳng định quan điểm của mình và phản bác quan điểm của phía đối lập

- Thể hiện được sự tương tác tích cực trong nhóm để phát triển ý tưởng và luận điểm; biết lắng nghe và tôn trọng người tranh biện với mình

- Sử dụng giọng nói, ngữ điệu và ngôn ngữ cơ thể phù hợp


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close