Chuẩn bị nói bài trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một vấn đề xã hội

Gồm Lựa chọn đề tài, Tìm ý và sắp xếp ý

Quảng cáo

CHUẨN BỊ NÓI BÀI TRÌNH BÀY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, BÌNH LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Quảng cáo
decumar

1. Lựa chọn đề tài

Khi lựa chọn đề tài cho bài nói, có thể tham khảo những vấn đề đã được gợi ý ở phần viết hoặc các vấn đề sau:

- Phải chăng việc thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng sẽ mâu thuẫn với quyền của cá nhân?

- Thế hệ trẻ với vấn đề hiến máu nhân đạo

- Quan niệm về du học thế nào cho đúng

- Chọc đại học có phải là con đường duy nhất để kiến tạo tương lai?

2. Tìm ý và sắp xếp ý

- Nếu chọn vấn đề đã giải quyết ở phần viết, cần xem lại dàn ý đã lập, đối chiếu với nội dung bài nói để xác định hệ thống ý. Ghi lại theo kiểu gạch đầu dòng hoặc đánh số thứ tự các ý để xây dựng dàn ý cho bài nói

- Nếu chọn vấn đề khác, cần nghiên cứu kĩ đề tài, nhận thức đúng bản chất của vấn đề, các nội dung cụ thể cần đánh giá, bình luận.

- Sau khi tìm được các ý, cần sắp xếp lại theo trật tự hợp lý, gắn với các phần Mở đầu, Triển khai, Kết luận của bài nói


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close