Yêu cầu khi giới thiệu về một tác phẩm văn học

Gồm 4 yêu cầu

Quảng cáo

YÊU CẦU KHI GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC

Quảng cáo
decumar

- Nêu rõ lý do lựa chọn giới thiệu tác phẩm văn học

- Cung cấp thông tin cơ bản về tác phẩm văn học: tác giả, thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật

- Giới thiệu kĩ một vài khía cạnh đặc sắc của tác phẩm từ góc nhìn cá nhân

- Thể hiện được ý kiến, quan điểm đánh giá của cá nhân về tác phẩm


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close