Những lỗi về cấu tạo câu thường gặp

Câu thiếu chủ ngữ: Nguyên nhân phố biến là người viết, người nói nhầm lẫn thành phần trạng ngữ là chủ ngữ của câu

Quảng cáo

NHỮNG LỖI VỀ CẤU TẠO CÂU THƯỜNG GẶP

Quảng cáo
decumar

- Câu thiếu chủ ngữ: Nguyên nhân phố biến là người viết, người nói nhầm lẫn thành phần trạng ngữ là chủ ngữ của câu

Ví dụ: “Chữ người tử tù” đã làm cho sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Tuân ngày càng nổi tiếng

- Câu thiếu vị ngữ: Nguyên nhân phố biến là người viết, người nói nhầm thành phần biệt lập hay thành phần định ngữ là vị ngữ của câu

Ví dụ: Thúy Kiều, cô gái sắc nước hương trời, cô gái tài sắc vẹn toàn mà Nguyễn Du đã hết lời ca ngợi

- Câu thiếu cả hai thành phần chính: Nguyên nhân phổ biến là người viết, người nói nhầm thành phần biệt lập là vị ngữ và thành phần trạng ngữ là chủ ngữ của câu. Ví dụ: Trong thời kì văn học trung đại, thời kì mà văn học Hán Nôm phát triển rực rỡ nhất


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close