Trao đổi, đánh giá bài thuyết trình về nghệ thuật kể chuyện trong một tác phẩm truyện

Người nói: - Trả lời những thắc mắc từ người nghe Người nghe: - Chia sẻ những điểm thấy hợp lí và hấp dẫn trong bài thuyết trình

Quảng cáo

TRAO ĐỔI, ĐÁNH GIÁ BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN TRONG MỘT TÁC PHẨM TRUYỆN

Quảng cáo
decumar

Người nói

Người nghe

- Trả lời những thắc mắc từ người nghe

- Thể hiện thái độ tiếp thu chân thành, cởi mở với những góp ý xác đáng, nghiêm túc

- Chia sẻ thêm một số điểm mình muốn làm rõ hơn, một số phát hiện khác về tính nghệ thuật của tác phẩm

- Chia sẻ những điểm thấy hợp lí và hấp dẫn trong bài thuyết trình

- Nêu những điểm còn băn khoăn hoặc có cách đánh giá, cảm nhận về tác phẩm khác với người nói

- Có thể đặt thêm một số câu hỏi để người nói làm rõ hơn về những điều bạn tâm đắc ở tác phẩm

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close