Định hướng khi viết bài nghị luận về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học

Đây là dạng bài đòi hỏi người viết phải có kiến thức về văn học và đời sống

Quảng cáo

ĐỊNH HƯỚNG KHI VIẾT BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC

Quảng cáo
decumar

- Đây là dạng bài đòi hỏi người viết phải có kiến thức về văn học và đời sống

- Đề tài thường xuất phát từ một vấn đề xã hội giàu ý nghĩa có trong một tác phẩm văn học để yêu cầu người viết bàn bạc mở rộng

- Khi viết cần chú ý:

+ Phân tích đề bài và xác định vấn đề có ý nghĩa đặt ra trong văn bản

+ Đọc kĩ văn bản văn học được nêu trong đề bài

+ Tìm ý và lập dàn ý cho bài viết. Cần nêu được ít nhất hai ý lớn:

(1) Giới thiệu và phân tích vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học

(2) Bàn luận về vấn đề xã hội đó trong đời sống

+ Thể hiện rõ thái độ, tình cảm khi bàn luận về vấn đề đã nêu. Vận dụng được kiến thức và những trải nghiệm của cá nhân người viết


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close