Chuẩn bị thảo luận, tranh luận về một vấn đề trong đời sống

Gồm Lựa chọn đề tài, Tìm ý và sắp xếp ý

Quảng cáo

CHUẨN BỊ THẢO LUẬN, TRANH LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG

Quảng cáo
decumar

a. Lựa chọn đề tài 

Mỗi cá nhân đề xuất một vấn đề trong đời sống mà mình quan tâm, nhóm hoặc lớp trao đổi để thống nhất việc chọn vấn đề cần thảo luận, tranh luận

Có thể thao khảo một số vấn đề được gợi ý sau đây:

- Với học sinh Trung học phổ thông, giữa tích lũy kiến thức và rèn luyện kĩ năng sống, điều gì quan trọng hơn?

- Sở thích của bản thân và yêu cầu của ba mẹ, đâu là yếu tố quan trọng trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai của mỗi học sinh?

- Giải pháp nào để xử lí mối quan hệ giữa việc phát triển du lịch và giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa?

b. Tìm ý và sắp xếp ý

Cần nêu một số câu hỏi và tự trả lời để từ đó tiến hành tìm ý, sắp xếp ý. Gợi ý:

- Bản chất của vấn đề là gì? Vấn đề có những khía cạnh quan trọng nào?

- Cần có quan điểm như thế nào về vấn đề? Quan điểm đó dựa trên lí lẽ và cơ sở thực tế nào?

- Có thể xuất hiện ý kiến trái ngược nào về vấn đề? Ý kiến đó có thỏa đáng không? Cần trao đổi lại như thế nào?


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close