Đặc điểm và yêu cầu khi viết văn bản thuyết minh về một tác phẩm văn học

Gồm 2 đặc điểm và 6 yêu cầu

Quảng cáo

ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU KHI VIẾT VĂN BẢN THUYẾT MINH VỀ MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC

Quảng cáo
decumar

1. Đặc điểm

- Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản được sử dụng rộng rãi, đáp ứng nhu cầu hiểu biết trong mọi lĩnh vực đời sống

- Kiểu văn bản này gắn liền với tư duy khoa học, với mục đích giúp người đọc hiểu rõ về đối tượng cần thuyết minh

2. Yêu cầu

- Giới thiệu được tác phẩm cần thuyết minh (nhan đề, tên tác giả, đánh giá chung)

- Giới thiệu khái quát về tác giả

- Nêu được hoàn cảnh sáng tác, đặc điểm thể loại; tóm tắt được nội dung tác phẩm

- Nêu thông tin cơ bản về giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm

- Khẳng định vị trí, đóng góp của tác phẩm đối với đời sống văn học

- Có lồng ghép các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close