Thực hành nói bài giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật

Gồm 3 phần mở đầu, triển khai và kết luận

Quảng cáo

THỰC HÀNH NÓI BÀI GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT

Quảng cáo
decumar

- Mở đầu: Nêu tên tác phẩm được giới thiệu và lí do chọn giới thiệu tác phẩm đó

- Triển khai: Miêu tả đặc điểm của tác phẩm (thể loại, tính chất, quy mô, dung lượng,…) và nêu nhận xét, đánh giá về tác phẩm theo các góc độ tiếp cận khác nhau

- Kết luận: Khẳng định giá trị chung và ý nghĩa của tác phẩm


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close