Đánh giá rút kinh nghiệm trong bài thảo luận về một vấn đề trong đời sống (hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)

Người điều hành tổng kết thảo luận, nêu những điều đã đạt được sự đồng thuận và những điều còn có ý kiến khác nhau, đặc biệt, nhấn mạnh ý nghĩa của đề tài

Quảng cáo

ĐÁNH GIÁ RÚT KINH NGHIỆM TRONG BÀI THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG (HÌNH THÀNH LỐI SỐNG TÍCH CỰC TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI)

Quảng cáo
decumar

- Người điều hành tổng kết thảo luận, nêu những điều đã đạt được sự đồng thuận và những điều còn có ý kiến khác nhau, đặc biệt, nhấn mạnh ý nghĩa của đề tài, vấn đề thảo luận trong việc giúp mỗi người xác định được thái độ sống tích cực trong xã hội hiện đại

- Người điều hành biểu dương sự đóng góp của tập thể và từng cá nhân cho sự thành công (theo những mức độ khác nhau) của cuộc thảo luận

- Tập thể cùng rút kinh nghiệm về khâu tổ chức thảo luận, từ bước chuẩn bị đến bước triển khai

- Từng cá nhân tự rút ra những bài học bổ ích cho bản thân về kĩ năng phát biểu ý kiến và kĩ năng tương tác nói – nghe trong khi thảo luận


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close