Thực hành giới thiệu một tác phẩm kịch

Gồm: Chuẩn bị, Tìm ý và lập dàn ý, Nói và nghe, Kiểm tra và chỉnh sửa

Quảng cáo

THỰC HÀNH GIỚI THIỆU MỘT TÁC PHẨM KỊCH

Quảng cáo
decumar

1. Chuẩn bị

- Đọc kĩ đề bài và xác định yêu cầu của đề

- Lựa chọn một vở kịch mà em tâm đắc để giới thiệu với mọi người

- Tóm tắt vở kịch (lựa chọn những đoạn và chi tiết tiêu biểu,…)

- Tìm hiểu nét đặc sắc (nội dung và hình thức) của tác phẩm kịch

2. Tìm ý và lập dàn ý

- Tìm ý cho bài giới thiệu bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi sau:

+ Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm kịch có gì đặc biệt?

+ Nội dung tác phẩm kịch (đề tài, chủ đề, thông điệp chính của vở kịch, xung đột trung tâm, hệ thống nhân vật và biến cố chính,…) có gì đặc sắc?

+ Những đặc sắc về hình thức kịch bản (lời thoại, các chỉ dẫn sân khấu về bối cảnh, trang phục, hành động của nhân vật,…)?

+ Các chỉ dẫn sân khấu có tác dụng gì?

- Lập dàn ý cho bài giới thiệu bằng cách lựa chọn, sắp xếp các ý theo bố cục ba phần:

+ Mở đầu: Chào hỏi, giới thiệu tên vở kịch, tên tác giả; nêu lý do em lựa chọn để giới thiệu vở kịch

+ Nội dung chính: Lần lượt giới thiệu tác phẩm kịch theo trình tự phù hợp

+ Kết thúc: Khẳng định lại giá trị của tác phẩm kịch

3. Nói và nghe

Người nói

Người nghe

- Trình bày bài giới thiệu theo dàn ý đã chuẩn bị

- Đảm bảo sự phù hợp, thống nhất giữa nội dung với hình thức và các phương tiện hỗ trợ thuyết trình. Chú ý cách diễn đạt sao cho hấp dẫn người nghe và tạo vấn đề để thảo luận

- Nói rõ ràng, âm lượng phù hợp, tránh đọc bài viết đã chuẩn bị sẵn; kết hợp ngôn ngữ nói và cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ; sử dụng hình ảnh, sơ đồ minh họa (nếu cần); đảm bảo thời gian quy định

- Có thái độ thân thiện, tôn trọng khi nói và trả lời câu hỏi người nghe đặt ra (nếu có)

- Tập trung lắng nghe; nắm được những nội dung chính và quan điểm, thái độ của người nói

- Ghi lại các ý chính và những nhận xét, đánh giá về nội dung, cách thức và tình cảm, thái độ của người nói

- Thể hiện thái độ chú ý lắng nghe, sử dụng các yếu tố cử chỉ, nét mặt, ánh mắt để kích lệ người nói

- Nêu các vấn đề cần hỏi, các ý kiến cần trao đổi về nội dung bài nói một cách ngắn gọn, rõ ràng,…

 

4. Kiểm tra và chỉnh sửa

Người nói

Người nghe

- Rút kinh nghiệm về bài giới thiệu:

+ Đã trình bày đầy đủ các nội dung được chuẩn bị trong dàn ý chưa?

+ Cách thức trình bày, phong thái, giọng điệu, ngôn ngữ,… có phù hợp không?

+ Hiệu quả sử dụng các phương tiện hỗ trợ như thế nào?

- Đánh giá chung: những thành công và hạn chế của bài giới thiệu; hướng khắc phục, sửa chữa

- Kiểm tra kết quả nghe:

+ Nội dung nghe được ghi chép lại đã chính xác chưa?

+ Thu hoạch được những gì về nội dung và cách thức giới thiệu một tác phẩm truyện?

- Rút kinh nghiệm về thái độ nghe:

+ Đã chú ý và tôn trọng người nói chưa?

+ Có nêu được câu hỏi và tham gia ý kiến trong quá trình thảo luận không?

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close