Yêu cầu khi viết văn bản thuyết minh về một sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội

Gồm 4 yêu cầu

Quảng cáo

YÊU CẦU KHI VIẾT VĂN BẢN THUYẾT MINH VỀ MỘT SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Quảng cáo
decumar

Việc thuyết minh một cách rõ ràng, cụ thể về một sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội giúp người khác hiểu biết thấu đáo, sâu sắc hơn về sự vật, hiện tượng; từ đó, tìm ra hướng giải quyết đúng đắn

Yêu cầu:

- Nêu rõ sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội được thuyết minh và cung cấp một số thông tin cơ bản giúp người đọc hình dung bước đầu về sự vật, hiện tượng đó

- Làm sáng tỏ sự vật, hiện tượng theo trình tự phù hợp với đặc điểm của sự vật, hiện tượng đó

- Rút ra ý nghĩa của việc nhận thức đúng về sự vật, hiện tượng được thuyết minh

- Sử dụng kết hợp trong văn bản thuyết minh một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm hoặc nghị luận


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close