Thực hành nói bài giới thiệu về một tác phẩm văn học

Gồm Mở đầu, Triển khai và Kết luận

Quảng cáo

THỰC HÀNH NÓI BÀI GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC

Quảng cáo
decumar

- Mở đầu: Giới thiệu tên tác phẩm, tác giả và lý do lựa chọn

- Triển khai: Giới thiệu đề tài, tóm tắt nội dung chính, nêu ý kiến đánh giá về giá trị tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm. Có thể chọn phân tích kĩ một khía cạnh mà mình tâm đắc

- Kết luận: Khẳng định giá trị và ảnh hưởng của tác phẩm

Lưu ý: Trong khi nói, cần kết hợp sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ phù hợp và có ý thức tương tác với người nghe


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close