Định hướng bài thảo luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học

- Khi thảo luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học, cần chú ý: + Lựa chọn vấn đề thảo luận như đã gợi ý trong phần Viết ...

Quảng cáo

ĐỊNH HƯỚNG BÀI THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI ĐẶT RA TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC

Quảng cáo
decumar

- Khi thảo luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học, cần chú ý:

+ Lựa chọn vấn đề thảo luận như đã gợi ý trong phần Viết

+ Tìm hiểu kĩ nội dung vấn đề cần thảo luận

+ Xác định rõ những người thảo luận với mình là ai để có cách trình bày phù hợp (có thể có người nghe giả định)

+ Xác định thời lượng trình bày ý kiến của bản thân 

+ Chuẩn bị dàn ý cho phần trình bày ý kiến của bản thân, tránh viết thành văn để đọc

+ Chuẩn bị các phương tiện như tranh, ảnh, video,… và máy chiếu, màn hình (nếu có)

+ Các ý kiến nêu ra trong cuộc thảo luận có thể trái ngược nhau. Người nghe cần nắm được ý kiến và quan điểm của người nói; nêu được nhận xét, đánh giá về nội dung và cách thức nói; đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ. Người nói và người nghe cần tranh luận một cách hiệu quả và có văn hóa


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close